การลงเสียงหนัก การเน้น ภาษาญี่ปุ่น

強調 แปลว่า
(強調 อ่านว่า きょうちょう[kyō chō])

การลงเสียงหนัก การเน้น ภาษาญี่ปุ่น 強調
เน้น ภาษาญี่ปุ่น 強調する

ตัวอย่างประโยค 強調 ภาษาญี่ปุ่น

我が社では 偽物は売らないという事を イベントの延長で強調することが
交差してて 強調されてる
さて悲劇の様子をもっと強調するかな
何の心配も無いなら なぜ彼等は平和を強調するのだ?

ใส่ความเห็น