การรู้สึกเกรงใจ(ที่รบกวน) การรู้สึกขอบคุณ ภาษาญี่ปุ่น

恐縮 แปลว่า
(恐縮 อ่านว่า きょうしゅく[kyō shuku])

การรู้สึกเกรงใจ(ที่รบกวน) การรู้สึกขอบคุณ ภาษาญี่ปุ่น 恐縮

ตัวอย่างประโยค 恐縮 ภาษาญี่ปุ่น

では レディー・トレンサム 恐縮ですが あなたから ――
恐縮です
お越しいただいて恐縮です
恐縮ですが

ใส่ความเห็น