หุบเขาลึก ภาษาญี่ปุ่น

峡谷 แปลว่า
(峡谷 อ่านว่า きょうこく[kyō koku])

หุบเขาลึก ภาษาญี่ปุ่น 峡谷

ตัวอย่างประโยค 峡谷 ภาษาญี่ปุ่น

ヘルムの峡谷での戦いは 彼らに何を示したのか?
峡谷を越えてるんですか? 越えてるかって? いや
峡谷に着く前に、より多くの人が 命を落とすかもしれないが
右舷の峡谷! 船長 あそこに降ろせるか?

ใส่ความเห็น