เขตศาสนจักร ภาษาญี่ปุ่น

教区 แปลว่า
(教区 อ่านว่า きょうく[kyōku])

เขตศาสนจักร ภาษาญี่ปุ่น 教区

ตัวอย่างประโยค 教区 ภาษาญี่ปุ่น

シューベルトの父親は貧しい教区牧師
クレイブンからは何を? 帰国すれば1教区いただけるかと
教区に迷惑がかかるなら 特にな
親父が教区を継げって 急かせるんだ 参ったよ

ใส่ความเห็น