อาวุธที่ใช้ทำร้ายคน ภาษาญี่ปุ่น

凶器 แปลว่า
(凶器 อ่านว่า きょうき[kyōki])

อาวุธที่ใช้ทำร้ายคน ภาษาญี่ปุ่น 凶器

ตัวอย่างประโยค 凶器 ภาษาญี่ปุ่น

凶器を忘れたのよ
ヤツの凶器はお前の工具だ
凶器は外科用メス
指紋の付いた凶器

ใส่ความเห็น