ความมหัศจรรย์ ความประหลาดใจ ภาษาญี่ปุ่น

驚異 แปลว่า
(驚異 อ่านว่า きょうい[kyō i])

ความมหัศจรรย์ ความประหลาดใจ ภาษาญี่ปุ่น 驚異

ตัวอย่างประโยค 驚異 ภาษาญี่ปุ่น

宇宙の驚異 に進行中
この生きものは驚異的です。
驚異だな
その驚異的な身体能力で 有名なコサックだ

ใส่ความเห็น