ช่องแคบ หุบเขา ภาษาญี่ปุ่น

峡 แปลว่า
(峡 อ่านว่า きょう[kyō])

ช่องแคบ หุบเขา ภาษาญี่ปุ่น
หุบเขาลึก ภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างประโยค 峡 ภาษาญี่ปุ่น

ヘルムの谷での戦いは 彼らに何を示したのか?
谷を越えてるんですか? 越えてるかって? いや
谷に着く前に、より多くの人が 命を落とすかもしれないが
右舷の谷! 船長 あそこに降ろせるか?

ใส่ความเห็น