การดมยาในการรักษาพยาบาล การสูด ภาษาญี่ปุ่น

吸入 แปลว่า
(吸入 อ่านว่า きゅうにゅう[ki ~yuunyuu])

การดมยาในการรักษาพยาบาล การสูด ภาษาญี่ปุ่น 吸入

ตัวอย่างประโยค 吸入 ภาษาญี่ปุ่น

新しい吸入器だ 血清のな
血清吸入器を作ってくれる
この子の口には吸入器 入れとくから大丈夫
特注で作らせた酸素吸入器だ さわるんじゃない

ใส่ความเห็น