การพักรบ ภาษาญี่ปุ่น

休戦 แปลว่า
(休戦 อ่านว่า きゅうせん[kyūsen])

การพักรบ ภาษาญี่ปุ่น 休戦

ตัวอย่างประโยค 休戦 ภาษาญี่ปุ่น

なぜ 我々が国境で止まれば 彼等が休戦すると思うんだ?
休戦しようぜ なら見つかる
休戦できるかね ウルフ隊長?
休戦を提案したんだ< i>

ใส่ความเห็น