การจุดชนวน ภาษาญี่ปุ่น

起爆 แปลว่า
(起爆 อ่านว่า きばく[ki baku])

การจุดชนวน ภาษาญี่ปุ่น 起爆

ตัวอย่างประโยค 起爆 ภาษาญี่ปุ่น

起爆クナイ!
(いの)こいつの羽の起爆札 厄介だもんね。
起爆電線が2本 結合子を通って─
前部魚雷室 手動起爆でセット

ใส่ความเห็น