การพบกันโดยบังเอิญ ภาษาญี่ปุ่น

奇遇 แปลว่า
(奇遇 อ่านว่า きぐう[kigū])

การพบกันโดยบังเอิญ ภาษาญี่ปุ่น 奇遇

ตัวอย่างประโยค 奇遇 ภาษาญี่ปุ่น

奇遇ですね 先生
こりゃあ 奇遇
なんと奇遇なことか!
それは奇遇だな?

ใส่ความเห็น