อุณหภูมิ ภาษาญี่ปุ่น

気温 แปลว่า
(気温 อ่านว่า きおん[ki on])

อุณหภูมิ ภาษาญี่ปุ่น 気温
อุณหภูมิสูงสุด ภาษาญี่ปุ่น 最高気温

ตัวอย่างประโยค 気温 ภาษาญี่ปุ่น

気温は24度 広場の-
ネバダ州エルコ 気温26度
カリフォルニアは気温上昇
最高気温は零下1度 最低は零下7度

ใส่ความเห็น