รวมเข้าไว้ด้วยกัน ภาษาญี่ปุ่น

合する แปลว่า
(合する อ่านว่า がっする[gassuru])

รวมเข้าไว้ด้วยกัน ภาษาญี่ปุ่น 合する

ตัวอย่างประโยค 合する ภาษาญี่ปุ่น

合する事が多くないか?
持って歩いて 獣医と照合する
今夜 集合する なぜ?
世界のセキュリティー・サービスを 結合する時期に来ている

ใส่ความเห็น