ชื่อปริญญาหรือระดับวุฒิทางการศึกษา ภาษาญี่ปุ่น

学位 แปลว่า
(学位 อ่านว่า がくい[ga kui])

ชื่อปริญญาหรือระดับวุฒิทางการศึกษา ภาษาญี่ปุ่น 学位

ตัวอย่างประโยค 学位 ภาษาญี่ปุ่น

学位を取らせるわ
同僚はほとんど数学の学位を 持ってたし―
少女が工学の学位を 取るだけでなく―
“科学技術を勉強し 工学の学位を取って―

ใส่ความเห็น