โลกภายนอก ภาษาญี่ปุ่น

外界 แปลว่า
(外界 อ่านว่า がいかい[ga i kai])

โลกภายนอก ภาษาญี่ปุ่น 外界

ตัวอย่างประโยค 外界 ภาษาญี่ปุ่น

貴様が触れ合った少女の霊を介し 外界へ流れ出したのだろう。
むき出しになった本能を 外界から守るための盾…。
外界出港 経路 0 3 0
モー、何があったの? 町は外界から密封されて、

ใส่ความเห็น