สินค้าจากต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ภาษาญี่ปุ่น

外貨 แปลว่า
(外貨 อ่านว่า がいか[ga ika])

สินค้าจากต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ภาษาญี่ปุ่น 外貨

ตัวอย่างประโยค 外貨 ภาษาญี่ปุ่น

外貨で稼げるようになると 党の幹部や大使館の職員が行く―
外貨専用の店で 買い物できるようになった
ここは外貨で給与をもらう人しか 入れないんだ
でも 外貨専用の店なら 3か月で手に入った

ใส่ความเห็น