ส่วนบนของอักษรคันจิ หมวกแสดงยศขุนนาง ภาษาญี่ปุ่น

冠 แปลว่า
(冠 อ่านว่า かんむり[kan muri])

ส่วนบนของอักษรคันจิ หมวกแสดงยศขุนนาง ภาษาญี่ปุ่น
มงกุฏของกษัตริย์ ภาษาญี่ปุ่น 王
น้ำท่วมไร่นา ภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างประโยค 冠 ภาษาญี่ปุ่น

を飾る花
王位や王やお城はなくても…
デッキ水 確認
あなたにナビゲートし 動脈

ใส่ความเห็น