ความคิดเห็น ความรู้สึก ภาษาญี่ปุ่น

感想 แปลว่า
(感想 อ่านว่า かんそう[kan sō])

ความคิดเห็น ความรู้สึก ภาษาญี่ปุ่น 感想

ตัวอย่างประโยค 感想 ภาษาญี่ปุ่น

いいや これは わしの感想じゃ。
感想は?
アドリブの感想を仲間に聞く?
味の感想は?

ใส่ความเห็น