เสียงร้องด้วยความดีใจ ภาษาญี่ปุ่น

歓声 แปลว่า
(歓声 อ่านว่า かんせい[kan sei])

เสียงร้องด้วยความดีใจ ภาษาญี่ปุ่น 歓声

ตัวอย่างประโยค 歓声 ภาษาญี่ปุ่น

(観音寺)とうっ!! (歓声)
(歓声)
お聞かせするぜ! (歓声)
歓声

ใส่ความเห็น