การคืนกำไร ภาษาญี่ปุ่น

還元 แปลว่า
(還元 อ่านว่า かんげん[kangen])

การคืนกำไร ภาษาญี่ปุ่น 還元
คืนกำไร ภาษาญี่ปุ่น 利益還元

ตัวอย่างประโยค 還元 ภาษาญี่ปุ่น

投資家への利益還元が補償できない社長に
投資への還元と 目標利益の達成が 本当の結果でしょう
投資金は還元させましょう
私は何かを還元したかった 金持ちですから

ใส่ความเห็น