แกงกะหรี่ ภาษาญี่ปุ่น

カレー แปลว่า
(カレー อ่านว่า かれー[kare ̄])

แกงกะหรี่ ภาษาญี่ปุ่น カレー

ตัวอย่างประโยค カレー ภาษาญี่ปุ่น

カレースラーピー食うのか?
えー 毎度おなじみ 光子力カレー
カレー 全部ください 毎度
料理は 野菜カレー

ใส่ความเห็น