บริษัทจำกัด ภาษาญี่ปุ่น

株式会社 แปลว่า
(株式会社 อ่านว่า かぶしきがいしゃ[ka bushiki gaisha])

บริษัทจำกัด ภาษาญี่ปุ่น 株式会社

ตัวอย่างประโยค 株式会社 ภาษาญี่ปุ่น

株式会社を作るのは 無理だったはずだけど―
ノボトレードは ハンガリー初の株式会社になった
株式会社と言っても―
あの子は… 「株式会社ミケーネていこく」の

ใส่ความเห็น