ทุกหนทุกแห่ง ทุกทิศทุกทาง ภาษาญี่ปุ่น

方方 แปลว่า
(方方 อ่านว่า かたがた[katagata])

ทุกหนทุกแห่ง ทุกทิศทุกทาง ภาษาญี่ปุ่น 方方

ตัวอย่างประโยค 方方 ภาษาญี่ปุ่น

舞台は 貴方方のものだ
私は 貴方方の同類として-
なぜ貴方方は私を作ったと 考えますか?
もし 貴方方が創造主から 同じ事を聞いたら

ใส่ความเห็น