รักข้างเดียว ภาษาญี่ปุ่น

片思い แปลว่า
(片思い อ่านว่า かたおもい[kata omoi])

รักข้างเดียว ภาษาญี่ปุ่น 片思い

ตัวอย่างประโยค 片思い ภาษาญี่ปุ่น

やった! “すてきな片思い“がやるぞ
見ろよ “すてきな片思い“だ
片思いを 意味する
片思いかな。へへへへへ。

ใส่ความเห็น