ใจแข็ง เหนียวแน่น แข็ง ภาษาญี่ปุ่น

固い แปลว่า
(固い อ่านว่า かたい[katai])

ใจแข็ง เหนียวแน่น แข็ง ภาษาญี่ปุ่น 固い

ตัวอย่างประโยค 固い ภาษาญี่ปุ่น

敵の防御は固い たった1隻で何ができる?
エウロパの表面は 固い氷と思われてきました
予想より 固いようだ
地形データが出た 固い場所が二つ 金属だろう

ใส่ความเห็น