เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน ภาษาญี่ปุ่น

家具 แปลว่า
(家具 อ่านว่า かぐ[kagu])

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน ภาษาญี่ปุ่น 家具

ตัวอย่างประโยค 家具 ภาษาญี่ปุ่น

じゃあの店で何してた? 家具選びか?
フリマで服とか 家具とか買ったりすれば
電話の接続口を探せ 家具の裏側にある
新しい家具はいつ上げるんだい?

ใส่ความเห็น