การเปลี่ยนระบบใหม่ การปฏิรูป ภาษาญี่ปุ่น

革新 แปลว่า
(革新 อ่านว่า かくしん[kaku shin])

การเปลี่ยนระบบใหม่ การปฏิรูป ภาษาญี่ปุ่น 革新
นวัตกรรม ภาษาญี่ปุ่น 技術革新

ตัวอย่างประโยค 革新 ภาษาญี่ปุ่น

異星人による 技術革新です
革新的技術で…そして 欠けているのは 君だけだ
彼らはブロックを使った 革新的な方法で―
医療技術革新の最前線

ใส่ความเห็น