จดหมายลงทะเบียน ภาษาญี่ปุ่น

書き留め แปลว่า
(書き留め อ่านว่า かきとめ[kakitome])

จดหมายลงทะเบียน ภาษาญี่ปุ่น 書き留め
จดไว้(กันลืม) ภาษาญี่ปุ่น 書き留め

ตัวอย่างประโยค 書き留め ภาษาญี่ปุ่น

留守番電話メモるときは キチンと書き留めてくれないか?
イゴール この番号を 書き留め
書き留める?
マリーは大丈夫か? 書き留めてくれ 場所が必要だ

ใส่ความเห็น