ป้อนข้อมูล(ลงคอมพิวเตอร์) กรอก(ข้อความ) ภาษาญี่ปุ่น

書き込む แปลว่า
(書き込む อ่านว่า かきこむ[kakikomu])

ป้อนข้อมูล(ลงคอมพิวเตอร์) กรอก(ข้อความ) ภาษาญี่ปุ่น 書き込む

ตัวอย่างประโยค 書き込む ภาษาญี่ปุ่น

毎日1ページ ノートに 名前をぎっしりと書き込む
僕や魅上の名前を そこへ書き込むべきだ
人の名前を そこに書き込む
ノートに名前を書き込むのは

ใส่ความเห็น