ตั้งไฟ (เครื่องยนต์)ติด แขวนอยู่ ภาษาญี่ปุ่น

掛る แปลว่า
(掛る อ่านว่า かかる[kakaru])

ตั้งไฟ (เครื่องยนต์)ติด แขวนอยู่ ภาษาญี่ปุ่น 掛る

ตัวอย่างประโยค 掛る ภาษาญี่ปุ่น

長く掛るの?
聞こえたけど もう暫く掛る
これは どれ位時間が掛るの?
このクソ酒じゃ 酔うのに5時間掛る

ใส่ความเห็น