เที่ยวกลับ ขากลับ ภาษาญี่ปุ่น

帰り道 แปลว่า
(帰り道 อ่านว่า かえりみち[kaeri-michi])

เที่ยวกลับ ขากลับ ภาษาญี่ปุ่น 帰り道

ตัวอย่างประโยค 帰り道 ภาษาญี่ปุ่น

いいぞ 帰り道がわかった
今日は帰り道に奥寺先輩とお茶。
帰り道は向こうだぞ
ガブリエルの帰り道だから その方が簡単だよ

ใส่ความเห็น