พบปะเจรจา ประชุมหารือ ภาษาญี่ปุ่น

会談 แปลว่า
(会談 อ่านว่า かいだん[kaida n])

พบปะเจรจา ประชุมหารือ ภาษาญี่ปุ่น 会談
การประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศ ภาษาญี่ปุ่น 首脳会談

ตัวอย่างประโยค 会談 ภาษาญี่ปุ่น

法務長官と州知事の マッキール氏と会談
会談し 更に…”
会談で始まりました
ライヘンバッハで和平首脳会談だぞ

ใส่ความเห็น