จำนวนครั้ง ภาษาญี่ปุ่น

回数 แปลว่า
(回数 อ่านว่า かいすう[kaisuu])

จำนวนครั้ง ภาษาญี่ปุ่น 回数

ตัวอย่างประโยค 回数 ภาษาญี่ปุ่น

(昊)その頃から お前が オレのために祈る回数は→
出撃回数は少ないけど 一機撃墜しました
視聴回数5万回だ やったな
動画の視聴回数なんて どうでもいい

ใส่ความเห็น