การถอน(หมั้น) ภาษาญี่ปุ่น

解消 แปลว่า
(解消 อ่านว่า かいしょう[kaishō])

การถอน(หมั้น) ภาษาญี่ปุ่น 解消

ตัวอย่างประโยค 解消 ภาษาญี่ปุ่น

社の不安点の解消にも 全力を尽くします
投資の滞りも 解消できます
ほら、衝突を解消してやったぞ。病院に帰れ ここには何も無い
もう私と組むことはないでしょうから 相棒は解消です

ใส่ความเห็น