สู้ไม่ได้ ด้อย ภาษาญี่ปุ่น

劣る แปลว่า
(劣る อ่านว่า おとる[otoru])

สู้ไม่ได้ ด้อย ภาษาญี่ปุ่น 劣る

ตัวอย่างประโยค 劣る ภาษาญี่ปุ่น

ニア お前はLに遙かに劣る
わしは父上の影にも劣るのか。
お前等は獣より劣る
ゴキブリ ハナクソ ミミクソにも 劣ることは 確定的に明らかだ

ใส่ความเห็น