ทำตก ทำหล่น ภาษาญี่ปุ่น

落す แปลว่า
(落す อ่านว่า おとす[otosu])

ทำตก ทำหล่น ภาษาญี่ปุ่น 落す

ตัวอย่างประโยค 落す ภาษาญี่ปุ่น

丘に墜落するのがオチだ!
それを返さないと箒から叩き落す
落するという事?
ローターをやられた 墜落す

ใส่ความเห็น