ชายชรา คุณตา คุณปู่ ภาษาญี่ปุ่น

お爺さん แปลว่า
(お爺さん อ่านว่า おじいさん[ojīsan])

ชายชรา คุณตา คุณปู่ ภาษาญี่ปุ่น お爺さん

ตัวอย่างประโยค お爺さん ภาษาญี่ปุ่น

お爺さんなんか 頭に血が上りっ放しだ
ちょっと待って、 お爺さんはどう?
私たちはそれを無視する、 そうでしょう、お爺さん
お爺さんが私達に警告した この危機が頭から離れないの

ใส่ความเห็น