ปราบปราม ควบคุม ปกครอง ภาษาญี่ปุ่น

治める แปลว่า
(治める อ่านว่า おさめる[osameru])

ปราบปราม ควบคุม ปกครอง ภาษาญี่ปุ่น 治める

ตัวอย่างประโยค 治める ภาษาญี่ปุ่น

… 彼の治める最高の王国と…
呉公殿は広大な江南六郡を 治める才能がおありです
国を治めるのです
お前が ザンダーを 治めることは決して無いぞ

ใส่ความเห็น