ให้เป็นของขวัญ ภาษาญี่ปุ่น

贈る แปลว่า
(贈る อ่านว่า おくる[okuru])

ให้เป็นของขวัญ ภาษาญี่ปุ่น 贈る

ตัวอย่างประโยค 贈る ภาษาญี่ปุ่น

人に贈るつもりだったが この際だ
実は人に贈るつもりだった
彼女に贈るのよ
オムツのギフトを贈るんでしたら

ใส่ความเห็น