ส่งคืน ส่งกลับ ภาษาญี่ปุ่น

送り返す แปลว่า
(送り返す อ่านว่า おくりかえす[okurikaesu])

ส่งคืน ส่งกลับ ภาษาญี่ปุ่น 送り返す

ตัวอย่างประโยค 送り返す ภาษาญี่ปุ่น

FBIの監視下で無事 アメリカに送り返すが…
本来の処へ 送り返すのよ
ビショップを送り返す
二週間程度なら、送り返すことができる

ใส่ความเห็น