หัวใจหรือแก่นแท้ของศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น

奥義 แปลว่า
(奥義 อ่านว่า おうぎ[ō gi])

หัวใจหรือแก่นแท้ของศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น 奥義

ตัวอย่างประโยค 奥義 ภาษาญี่ปุ่น

観音寺流 最終奥義! キャノンボール!!
我らが一族に伝わる奥義 竜命転生!
嵐遁奥義 嵐鬼龍!!
悪滅奥義 ナックルボン…

ใส่ความเห็น