หนังสือรูปภาพ ภาษาญี่ปุ่น

絵本 แปลว่า
(絵本 อ่านว่า えほん[e hon])

หนังสือรูปภาพ ภาษาญี่ปุ่น 絵本

ตัวอย่างประโยค 絵本 ภาษาญี่ปุ่น

この絵本での登場人物は
幸いこの絵本の殆どを回収した
[○簡単な日本語を覚える] [ 絵本を書く]
[○絵本を書く]

ใส่ความเห็น