ตรงข้าม ตรงกันข้าม ภาษาญี่ปุ่น

裏側 แปลว่า
(裏側 อ่านว่า うらがわ[ura ga wa])

ตรงข้าม ตรงกันข้าม ภาษาญี่ปุ่น 裏側

ตัวอย่างประโยค 裏側 ภาษาญี่ปุ่น

地球の裏側にいても 心が通っていました
彼らは地球の裏側
電話の接続口を探せ 家具の裏側にある
電話番号 は裏側

ใส่ความเห็น