ก่อให้เกิด การให้กำเนิด ภาษาญี่ปุ่น

産む แปลว่า
(産む อ่านว่า うむ[umu])

ก่อให้เกิด การให้กำเนิด ภาษาญี่ปุ่น 産む

ตัวอย่างประโยค 産む ภาษาญี่ปุ่น

ヴァンパイアは歩く屍 死んだ子を産むのに意味が?
信頼できない人の 子供を産むわけないでしょ
私たちはこの場所に残って この子を産む
卵を産むんだから ちょっと待て。お前、今…

ใส่ความเห็น