เรียกความสนใจ(โดยวิธีการ) ฟ้องร้อง ภาษาญี่ปุ่น

訴える แปลว่า
(訴える อ่านว่า うったえる[uttaeru])

เรียกความสนใจ(โดยวิธีการ) ฟ้องร้อง ภาษาญี่ปุ่น 訴える

ตัวอย่างประโยค 訴える ภาษาญี่ปุ่น

この記事を訴えると言え
ニュースに出て世間に訴えるってのはどうだ?
訴えるよう 彼女に話して
このくらいで 訴えるバカがいてね

ใส่ความเห็น