แสดงความรู้สึกออกมา ลอย หรือ ปล่อยลงบนน้ำ ภาษาญี่ปุ่น

浮かべる แปลว่า
(浮かべる อ่านว่า うかべる[ukaberu])

แสดงความรู้สึกออกมา ลอย หรือ ปล่อยลงบนน้ำ ภาษาญี่ปุ่น 浮かべる
หวนนึกถึง รำลึก นึก(ย้อน)ถึง ภาษาญี่ปุ่น 思い浮かべる

ตัวอย่างประโยค 浮かべる ภาษาญี่ปุ่น

実際あのバーガーを 思い浮かべると…
海賊船を浮かべるには たくさんの水が必要だな
思い浮かべて ネビル 思い浮かべるんだ
思い出を頭に浮かべる必要がある

ใส่ความเห็น