พรินเตอร์ เครื่องพิมพ์ ภาษาญี่ปุ่น

印刷機 แปลว่า
(印刷機 อ่านว่า いんさつき[in Satsuki])

พรินเตอร์ เครื่องพิมพ์ ภาษาญี่ปุ่น 印刷機

ตัวอย่างประโยค 印刷機 ภาษาญี่ปุ่น

アンダーウッドの 印刷機を使ってね
印刷機だって用意したじゃないか それだって・・・
珍しい紙だ 通常より厚い 印刷機用だな
ワインだな 印刷機の近くに ワインセラーがある場所

ใส่ความเห็น