กรรมเก่า ผลกรรม สาเหตุและผล ภาษาญี่ปุ่น

因果 แปลว่า
(因果 อ่านว่า いんが[inga])

กรรมเก่า ผลกรรม สาเหตุและผล ภาษาญี่ปุ่น 因果

ตัวอย่างประโยค 因果 ภาษาญี่ปุ่น

胸の因果の鎖が まだ切れておらん。
人は死ぬと 因果の鎖が 肉体から断ち切れる。
因果の鎖は すでに断ち切られ 跡形もない。
だが因果関係のない 行動などないと-

ใส่ความเห็น