การสัปหงก ภาษาญี่ปุ่น

居眠り แปลว่า
(居眠り อ่านว่า いねむり[i nemuri])

การสัปหงก ภาษาญี่ปุ่น 居眠り

ตัวอย่างประโยค 居眠り ภาษาญี่ปุ่น

居眠りしながら 出来る
飲んでないわ 居眠り運転よ
居眠りをせずに注意してください
絶対居眠りしたわね おばあちゃんも

ใส่ความเห็น