เกรด A ชั้นยากสุด ชั้นหนึ่ง ภาษาญี่ปุ่น

一級 แปลว่า
(一級 อ่านว่า いっきゅう[ikkyū])

เกรด A ชั้นยากสุด ชั้นหนึ่ง ภาษาญี่ปุ่น 一級

ตัวอย่างประโยค 一級 ภาษาญี่ปุ่น

一級殺人料金で
起訴状が有罪戻るには 第一級殺人の
一級殺人にギルティ
一級殺人料で

ใส่ความเห็น